עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

צוות הרבנים המשיבים שלנו ממתין לשאלות שלכם!

נא הקפידו למלא את כל הפרטים בצורה מדוייקת ונסחו את השאלה בצורה המפורטת ביותר.

קטגוריה: חגים ומועדים

מעשה באחד שבא ליתן צדקה בקופת צדקה שהניחוה בכולל ערב שמתקיימת בו תפילת ערבית לאחר צאת הכוכבים, ובא אחר ומנעו מליתן הצדקה בטענה כי אין נותנים צדקה בלילה ושראה כן בספרי הפוסקים. והלה השיב לו כי לא יתכן מלמנוע מצוות צדקה בלילה שזמנה בכל עת וכבר קילסו חז"ל את מעלת הנותן צדקה שהיא מצילה ממוות וכו', ובודאי שאין מניעה לחלקה בכל עת. ובאו ושאלוני עם מי הצדק, והאם רשאים למנוע מרצונו ליתן צדקה בלילה?

מעשה באחד שבא ליתן צדקה בקופת צדקה שהניחוה בכולל ערב שמתקיימת בו תפילת ערבית לאחר