עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

צוות הרבנים המשיבים שלנו ממתין לשאלות שלכם!

נא הקפידו למלא את כל הפרטים בצורה מדוייקת ונסחו את השאלה בצורה המפורטת ביותר.

קטגוריה: כל השאלות בשו"ת

ששאלוני כמה פעמים באחד היודע במשהו דברים שיכולים להוות היזק למשהו אחר, כגון אישה בהריון בתחילה שאין ניכר עוברה, הרוצה להתקבל לעבודתה וחברתה יודעת בה שהיא בהריון, האם חייבת לגלות למעסיק שרוצה להעסיקה שהרי היא גורמת למעסיק נזק שבודאי אין דעתו לקבל אחת כזו שהרי ע"פ חוק אסור לו לפטרה, ואם יעשה כן, יקבל קנס גבוה, וכל מעסיק מעדיף לכתחילה שלא להעסיק אחת כזו, וכן כל כיוצ"ב.

ששאלוני כמה פעמים באחד היודע במשהו דברים שיכולים להוות היזק למשהו אחר, כגון אישה בהריון

בש"ע סי' רפה (ס"ג) מבואר שזמן קריאת שניים מקרא ואחד תרגום הוא מיום ראשון ואילך. וכתבו כמה אחרונים דהיינו ממנחה של שבת, שכבר קוראים הפרשה של שבוע הבא (ומש"כ מרן יום ראשון, לאו דווקא). והשאלה היא האם מזמן שאני התפללתי מנחה או מזמן שהגיע זמן תפילת מנחה?

בש"ע סי' רפה (ס"ג) מבואר שזמן קריאת שניים מקרא ואחד תרגום הוא מיום ראשון ואילך.

קבלת שבת במניין

אני מתפלל בערב שבת מנחה גדולה כדי לא לאחר את התפילה לאחר מכן, ואמנם אני

בבית החולים כאשר נולד ילד קושרים לאבא ולאמא תג זיהוי שהוא צמיד פלסטי רך שבתוכו פרטי ההורים שיתאם בין הורי הילד לילד, וכן בחולה. האם מותר לענוד על היד תג זיהוי זה בשבת (כגון בשבת כאשר האישה יולדת או שחולה התפנה לבית החולים בשבת).

בבית החולים כאשר נולד ילד קושרים לאבא ולאמא תג זיהוי שהוא צמיד פלסטי רך שבתוכו

נשאלתי מבעל מסעדה בשרית המוכר לכל קונה פיתה ובה בשר בהמה או בשר עוף ואותו קונה ממלא באותה פיתה סלטים למיניהם המונחים בתא נפרד הרחוק ממקום צליית הבשר. ודא עקא שלפעמים הכף שממנה ממלאים לתוך הפיתה נוגעת בבשר הנמצא בתוך הפיתה ושאלתו היא האם האוכל מסלטים אלו בלבד בלא הבשר עצמו האם מותר לו לאכול לאחר מכן מאכלי חלב מיד או שצריך להמתין שש שעות כדין אכילת חלב לאחר בשר?

נשאלתי מבעל מסעדה בשרית המוכר לכל קונה פיתה ובה בשר בהמה או בשר עוף ואותו

נשאלתי באחד שאשתו עובדת בסירוק פאות ובא לפניו בעל של אישה שהיתה צריכה סירוק לפאה בהיותו נמצא בבית הכנסת והניח לפניו את הפאה. בעלה של הפאנית היה באמצע תפילה וסימן באצבעו להניח את הפאה על השלחן. הלה הניח את הפאה והלך לו. בנתיים אותו שהיה באמצע תפילה שאשתו היא הפאנית שכח לקחת את הפאה והפאה נגנבה ובא בעל הפאה בטענה כי הלה חייב לו מלא מחיר הפאה, האם צודק בטענתו?

נשאלתי באחד שאשתו עובדת בסירוק פאות ובא לפניו בעל של אישה שהיתה צריכה סירוק לפאה

בריכה בשבת

האם מותר להיכנס לבריכה בשבת כגון בריכה של 'צימר' או בית מלון או אף בריכה