עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

ברכות השחר בהליכה

שם הרב המשיב: // נושא:  ברכות השחר, הלכות ומנהגים, תפילה וברכות // תאריך התשובה: 05.08.2020

שאלה:

אני עושה הליכה עם אשתי כל בקר בפארק ורציתי לדעת האם מותר לברך ברכות השחר וכדו', בהליכה?

תשובה: