עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

האם צריך לפתוח את הטיטולים של הילדים לפני שבת?

שם הרב המשיב: // נושא:  // תאריך התשובה: 22.10.2023

שאלה:

האם יש צורך לפתוח את הטיטולים של לילדים לפני שבת מבחינה הלכתית?
האם מותר להשתמש במגבונים מלכתחילה?

תשובה:

לכתחילה יש לפתוח את המדבקות של הטיטולים לפני שבת, ותכף אפשר להחזירן ולהדביקן, ואז בשבת אפשר לפתוח שנית את המדבקות ולהדביקן על מקומן הרגיל, ובדיעבד אם לא פתחת את המדבקות לפני שבת, יש מקום להקל לפותחן בשבת (שמירת שבת כהלכתה חלק א פרק טו סעיף פז).