עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

מהו המקור שנשים לא שותות מכוס ההבדלה?

שם הרב המשיב: // נושא:  // תאריך התשובה: 22.10.2023

שאלה:

כשאני שואלת את בעלי או את חמי מדוע אין לי אפשרות לשתות מכוס של ברכה בהבדלה, אני מקבלת תשובות מעורפלות ולא ברורות.
האם זה הלכה או מנהג? וכן, מה המקור לזה?

תשובה:

כתב בשו"ת קרית חנה דוד (ח"ב, לרבי דוד הכהן סקאלי זצ"ל דיין במרוקו): "מנהג הנשים שאינן טועמות מכוס של ההבדלה, נראה לומר הטעם משום שאמרו שסחטה חוה ענבים לאדם הראשון ונתנה לו, ובזה היא גרמה להתערב טוב ברע ואנחנו בכח מצוותינו ומעשינו אנו מבדילין בין טוב לרע, ולכך מבדילין על היין לתקן מה שנתעוות ביין של האשה, ומבדילין בין אור לחושך ובין קודש לחול. ומשום שהיא גרמה להתערב, לכך אינה טועמת".

לסיכום: ישנם כמה טעמים שיש נשים לא שותות מכוס ההבדלה: ראשית, חוה החטיאה את אדם הראשון ע"י שסחטה ענבים ונתנה לו. שנית, בנשים יש אומרים שאשה לא חייבת בהבדלה וממילא יש ספק אם יכולות לצאת בברכת היין של המבדיל, אבל יש לדעת שנפסק להלכה ולמעשה (שו"ע סי´ רצו, ח) שאשה חייבת בהבדלה כמו קידוש.