עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

עשיתי בדיקת הפסק טהרה בבוקר, האם זה נחשב לי?

שם הרב המשיב: // נושא:  // תאריך התשובה: 22.10.2023

שאלה:

עשיתי בדיקת הפסק בבוקר ויצא נקי ולא הספקתי לעשות לפני השקיעה, האם זה נחשב לי?

תשובה:

אם מדובר בבדיקת הפסק טהרה לאחר ראיית דם במשך כמה ימים, בדיעבד הבדיקה של הבוקר נחשבת לך, ותוכלי להתחיל לספור שבעה נקיים ממחר.
אולם אם מדובר בבדיקה לאחר ראיית דם במשך יום אחד, בדיקה זו לא נחשבת, אלא אם כן מדובר בראיית כתם, שאז בדיעבד היא נחשבת לך.
מקורות: יעויין ברמ"א יורה דעה (סימן קצו סעיפים א-ב) ובשפתי כהן (ס"ק ב, ו) ובספר טהרת הבית חלק ב' (סימן יג סעיף א).