עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

תפילה בישיבה בנסיעה

שם הרב המשיב: // נושא:  הלכות אורח חיים, הלכות ומנהגים // תאריך התשובה: 03.08.2020

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שאלה:

אנחנו חבורת בנות הנוסעות כל יום בהסעה לבית הספר הנמצא רחוק מעירנו, כיון שאנו גרות במקום שרובם גויים, שאלתנו היא האם אנחנו יכולות להתפלל שחרית בישיבה בדרך כאשר הרכב נוסע. תודה.

תשובה:

אם לא תספיקו להתפלל עד שיעבור זמן תפילה מותר להתפלל בישיבה כמ"ש בשו"ע סי' צ"ה סעי' א', אמנם אם יש בידכן האפשרות להתפלל קודם שיעבור זמן תפילה חייבות להתפלל מעומד כשתגיעו למחוז חפצכם לבית הספר, ולא עוד אלא אף מי שהתפללה בדרך כשהיא יושבת ונזדמן לה האפשרות להתפלל מעומד חייבת לעשות כן כמ"ש מרן בסי' צ"ד סעי' ט'.

ואם יש האפשרות להתפלל לאחר זמן תפילה קודם חצות או להתפלל מיושב, לכאורה יש לדמות זאת למ"ש הגרע"י ביבי"א ח"ג סי' ט' לעניין מי שרואה שעומדת לשקוע החמה ובידו להתפלל מנחה ללא כוונה או שיתפלל ערבית שתיים מה עדיף? והעלה שאם יודע שיתפלל ערבית בכוונה, עדיף שיתפלל ערבית שתיים וה"ה הכא דאם יודעת הבת שבסימינר היא מתפללת יותר בכוונה, עדיף להתפלל אחר זמן תפילה קודם חצות ולא להתפלל בישיבה.

וכעת מצאתי לשו"ת בית אב"י (ח"ד סי' ל"א) שדן בכיוצ"ב בדבר השאלה מחברת נתיבי אויר שהמטוסים שלהם הולכים בכל יום מהכא להתם לא"י דרך אמשטרדם ועוזבים את נוא יארק בלילה ומכיון שיש חילוק בהזמן בין אמריקה לאירופה הרי לאחר שעה או שעתיים עולה השחר ומתחיל להאיר פני המזרח לזריחת החמה והגיע הזמן לקריאת שמע ותפילה ומתחילים האנשים להתפלל ולקרות קריאת שמע כל אחד במקומו וכמובן יש כמה מגרעות בזה כשיושבים בין נכרים או בין נשים ההולכות כגילוי בשר או פרועות ראש אם מהנכון יותר להמתין בקריאת שמע ותפילה עד שיגיעו לאמשטרדם ובשדה התעופה יתפללו כחדר מיוחד שיכינו באולם ההמתנה. ומסיק שאם יוכל להתפלל ביישוב הדעת באמסטרדם בוודאי עליו לעשות כן, ואפי' אם כבר התפלל בישיבה ויודע שיוכל לכוין תפילתו צריך לחזור ולהתפלל.