עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

תפילת שחרית לנשים

שם הרב המשיב: // נושא:  // תאריך התשובה: 22.10.2023

שאלה:

אשמח לדעת מהי תפילת שחרית המקוצרת שניתן להתפלל כשלא מספיקים את התפילה הארוכה?

תשובה:

בנות אשכנז חייבות להתפלל שחרית ומנחה כל יום (משנה ברורה סימן קו סק""ד), ובנות ספרד חייבות רק בתפילה אחת ביום, ויש עדיפות שיבחרו בתפילת שחרית (שו""ת יביע אומר חלק ו חלק אורח חיים סימן יז).

סדר תפילת שחרית לבנות אשכנז: ברכת התורה, ברכות השחר, ובמקום ברכת שלא עשני אישה יברכו שעשני כרצונו בשם ומלכות, ונכון שיאמרו פסוק ראשון של קריאת שמע וברוך שם וכן ואמת ויציב. ואחר כך יתפללו שמונה עשרה, ונכון שיאמרו לאחר מכן עלינו לשבח (יעויין שו""ת מחזה אליהו חלק א סימן יא-כ).

ובנות ספרד שבוחרות להתפלל שחרית, אזי הסדר הוא: ברכות השחר, ובמקום ברכת שלא עשני אישה יברכו שעשני כרצונו בלא שם ומלכות. ואם רוצות יברכו גם ברכת התורה. ואח""כ נכון שיאמרו פסוק שמע ישראל וברוך שם וכו'. ואחר כך יתפללו שמונה עשרה. אבל אינן רשאיות לברך בשם ומלכות ברכות ברוך שאמר, ישתבח וברכות קריאת שמע (הלכה ברורה חלק ה עמוד תנב).