שכן שסגר מרפסת

השכן שלי סגר את המרפסת שלו עם גגון נפתח כלפי למעלה, כך שבחג הסוכות יוכל להשתמש במרפסת כסוכה, הוא ביקש רשות מהשכן שמעליו לעשות כן, כיון שבשעה שפותח את הגג כלפי מעלה הוא חוסם את חלונו של השכן במקצת מהקומה העליונה והלה הסכים. והנה יום אחד עשה השכן העליון סורגים עם נפח באותו חלון שהגגון […]