עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

צוות הרבנים המשיבים שלנו ממתין לשאלות שלכם!

נא הקפידו למלא את כל הפרטים בצורה מדוייקת ונסחו את השאלה בצורה המפורטת ביותר.

קטגוריה: כל השאלות בשו"ת

כיום שיש אפשרות להתפלל בבתי כנסיות וישנם כאלה שמחמת הרגל מאותה תקופה שהיה אסור ממשיכים להתפלל בחוץ או מכל מיני סיבות של נוחות שזה מתחת לבית וכו', האם הם עושים כדין והאם כדאי להשתתף עמהם בזה?

כיום שיש אפשרות להתפלל בבתי כנסיות וישנם כאלה שמחמת הרגל מאותה תקופה שהיה אסור ממשיכים